The Future sustainable clothing can be made from Hemp

The Future sustainable clothing can be made from Hemp

The Future sustainable clothing can be made from Hemp 960 360 BedreMode.nu

Hemp is the new sustainable fiber

Fremtidens bæredygtige tøj kan laves af hamp

Jeg giver i dag ordet til designer Rachel Kollerup, som har gang i et virkelig spændende projekt med hamp.

Det virker som perfekt timing, da vi i foråret satte første spadestik til vores innovationsprojekt om at køre hampafgrøden i stilling til at blive fremtidens bæredygtige fibervalg til tekstilindustrien.

For hamp er blevet populært, og møder i disse dage stor opbakning – både i landbruget, i medicinalindustrien, fødevareindustrien og nu også i tekstilindustrien.

I en årrække har jeg, og nok mange andre grønne designere, navigeret i et uigennemsigtigt materialelandskab. Hårrivende. For dét at udvælge, endsige handle, bæredygtige tekstiler er komplekst. Det er det scenarie, der motiver mig til at skubbe på udviklingen af bedre bæredygtige materialer, som skal være tilgængelige for alle.

hemp production

På tværs af brancher har jeg stiftet et partnerskab, som sammen kan bidrage med højteknologi og viden til, at miljøforbedre forarbejdningsmetoder for hamp til tekstil, og vurdere muligheder for en mere mangfoldig brug af hampefibre til tekstiler. Vi har et to-sporet mål; dels at få gennemtestet en miljøansvarlig forarbejdningsproces, så tekstiler med hamp kan opnå det Nordiske Svanemærke, og bane vejen for flere tekstilmuligheder med hamp som råmateriale.

Hamp gror ubesværet i den nordiske muld, beder kun om en smule regnvand, kræver ikke pesticider (hampen holder i sig selv utøj væk) og giver til sammenligning med bomuld et udbytte på ca. 2,5 gange mere fibermateriale pr. hektar. Hampen er slidstærk, modstandsdygtig overfor snavs og minder i sine varmeregulerende egenskab om uld.

Tænk bare, hvad det kan betyde for fremtidens t-shirts produktion, hvis der af hamp kan laves lækre jerseykvaliteter, som vil stå over mål med bomuld. En helt åbenlys mulighed for at appellere til en omstilling fra bomuldsdyrkning til hampdyrkning – også i udviklingslandene. På miljøregnskabet kan sådan en omstilling virkelig batte.

Partnerskabet består af modedesigner Rachel Kollerup, tekstilproducenten SEIDRA Textilwerke, Novozymes, AgroTech og Force Technology.

Projektet er støttet af CLEAN — Innovationsnetværket for Miljøteknologi og vil løbe fra maj 2015 til juli 2016. Læs mere her.

rachel kollerup makes hemp in denmark

ENG: Today I am giving the word to Rachel Kollerup – A Danish designer in the midst of an exciting hemp project. Basically she wants to make beautiful and sustainable textiles from hemp grown in Denmark. And it is just about time, because hemp is becoming increasingly popular. 

“For years, I, and probably many other green designers, have navigated in an non-transparant material landscape. Frustrating!. To select, let alone puchase, sustainable textiles is complex. This is the scenario that motives me to push on the development of more sustainable materials, which must be accessible to all.
Hemp grows effortlessly in the Nordic soil, only ask for a bit of rain, does not require pesticides (hemp keeps itself vermin-free away) and allows for comparison with cotton a yield of about 2.5 times more per fiber hectare. Hemp is durable, resistant to dirt and is equal in thermal regulating properties to wool.
Just think what it might mean for the future t-shirt production, if hemp can be made into delicious jersey qualities which will measure up and even be better than cotton. A big appeal in the switch from cotton cultivation to hemp cultivation – also in developing countries. On these accounts such a transformation can really make an impact.”

johanne

Jeg blogger om mode og bæredygtighed.

All stories by : johanne