How many hands does it take to make our clothes?

How many hands does it take to make our clothes?

How many hands does it take to make our clothes? 700 517 BedreMode.nu

15.06.01 clothes

Er du klar over hvor mange personer det tager at lave et stykke tøj? Selvom det meste tøj ikke bærer et label der hedder “hand-made” er der stadig rigtig mange hænder der har været inde over. Som regel, når vi snakker om hvem der har lavet tøjet, tænker vi på de personer som syr det, men de er ikke de eneste.

For noget tid siden var jeg forbi re-sources for at snakke med Sara, som sidder med en del af produktionen af deres lækre økologiske yoga tøj. Hun havde været i Indien for at besøge deres leverandør, og gav mig en gennemgang af hvordan produktionen så ud start til slut. Den proces vil jeg prøve at tage jer med i. Jeg kan nemt tro at alle ved hvordan tøj laves, men det er ikke sikkert det er rigtigt.

Husk at du stadig kan nå at vinde et sæt af det fine yoga tøj lige her!

Are you aware how many people it takes to make a piece of clothing? Though most clothing does not carry a label that reads “hand-made” there is still a lot of hands involved. Usually when we talk about who made our clothes, we think of those who sew it, but they are not the only ones. Some time ago I visited re-sources to talk to Sara, who work with production of their delicious organic yoga clothes. She want to India to visit their supplier, and gave me a review of how the production looks start to finish. 

råmaterialeRAWMATERIAL

Tøjet her er lavet af bomuld. Det er en plante som gror på nogle store marker. Bomuld plukkes med håndkraft i det meste af verden. Der er derfor mange mennekser involverede i denne proces. 

Bomuld støver rigtig meget, især når der er meget af det samlet. Alle arbejderne får stillet masker til rådighed, men ikke alle vælger at bruge dem fordi det er varmt og ubehageligt. Når de indånder så meget bomuldsstøv er det endnu mere vigtigt at bomulden er ren og fri for kemikalier, hvilket er tilfældet når den er økologisk.

Efter at bomulden er plukket, skal den fragtes hen til et sted, hvor den bliver lavet til garn. Denne process er helt maskinel, dvs bomulden bliver puttet ind i maskinen et sted som plante, og kommer ud på store garn-spoler. Der skal få personer til at holde styr på de store maskiner.

The clothes here are made of cotton. It is a plant that grows in large fields. Cotton is picked by hand in most of India. Thefore many people are involved in this process. Cotton is very dusty, especially when in big quantities. All workers are provided with masks, but not all choose to use them because they are hot and uncomfortable. When they breathe in this much cotton dust, it is even more important that the cotton is clean and free of chemicals, which is the case when it is organic. After the cotton has been picked up, it must be transported to a location where it is made into yarn. This process is entirely mechanical, i.e. the cotton is put into the machine in one place like plant, and comes out on great yarn coils. There must be people to keep track of the big machines.

15.06.01 cotton

indlæg2MAKING THE FABRIC

Herefter skal garnet strikkes til det stof vi kender som Jersey, også kaldet metervaren. Det foregår på nogle kæmpe strikkemaskiner, og få personer kan holde opsyn med mange maskiner, som kun kræver opmærksomhed når der skal skiftes tråd.

Når det er strikket foregår der kvalitetskontrol. Den del er helt manuel, dvs at der sidder en person og ser store mængder stof igennem.

Next, the yarn is knitted into fabric we know as Jersey. It takes some giant knitting machines, and a few people are needed to supervise many machines – they mostly require attention when changing thread. When it is knitted, quality control takes place. This part is completely manual, which means that someone is sitting and watching large amounts of fabric through.

15.06.01 making fabric

indlæg3COLOR AND PRINT

Efter at materialet er strikket, skal det farves. Denne proces kræver utrolig meget vand, men fabrikken som re-sources bruger, genbruger en stor del af deres spildevand, og har et lukket kredsløb. Det betyder at vandet med farve i, ikke bliver ledt tilbage i naturen, men renses og bruges igen. Farvning sker også i store maskiner, og der skal kun bruges hænder til at flytte materialet ud og ind af farvemaskinerne, som ligner overdimensionerede vaskemaskiner.

Når et produkt er certificeret økologisk, er der også krav til hvilke kemikalier der må bruges i farveprocessen. Hvis produktet ikke er certificeret, men det kun er materialet der er økologisk, har man ikke garanti for dét.

Efter at materialet er farvet og tørt skal der print på, hvis firmaet vælger det. Re-sources kører mest med det der hedder All-over print. Det betyder at det er et mønster der er over hele stoffet. Det foregår ved at printet sættes på nogle store ruller, og så rulles de hen over stoffet. Denne proces kræver rigtig mange mennesker; til at lave printet, til at få det over på rullerne, til at lægge stoffet korrekt, til at sætte rullerne igang.

After the material is knitted, it will be dyed. This process requires a lot of water, but this factory recycles a large portion of their waste water, and has a closed circuit. This means that the contaminated water is not being led back into nature, but cleaned and used again. Dying happens in large machines, and human-hands only have to move the material in and out of the color machines, which is similar to oversized washers. When a product is certified organic, there are also rules for the chemicals that may be used in the dyeing process. If the product is not certified, but only the material is, there is no guarantee of what colors are used.

After the material is dyed and dry, it gets printed, if the company chooses. Re-sources mostly uses All-over print. This means that it is a pattern that is over the whole fabric. This process requires a lot of people; to make the print, to get it onto the rolls, to place the fabric properly, to put the rollers in progress.

15.06.01 coloring

indlæg4

 

SEWING

Dette er den næst-sidste, og ofte mest synlige fase. Men først skal tøjet klippes. Man klipper i mange lag ad gangen, og sørger for at spilde så lidt stof så muligt. Det er ofte en person der klipper med maskine. Næsten alle off-cuts bliver brugt, og denne fabrik sender det der kan bruges videre til fx dukketøj.

De fleste af re-seconds’s ting bliver syet i det der hedder sample room, hvor hver syerske er dygtigere end hvad de er i en stor produktion. Derfor kan de også sy flere forskellige processer. Normalt i en sy-stue er der en person som syer en syning, og så ryger den videre. Total samle-bånds arbejde.

Forholdene her var rolige og ordentlige, beretter Sara. Der var gode rutiner og pauser, samt ordentlige lys og udluftning, og både mænd og kvinder arbejdede roligt side om side.

This is the second-last, and often most visible phase. But first, the fabric is cut. They cut many layers at a time, and ensure to waste as little as possible. It is often a person who cuts with a machine. Almost all off-cuts are being used, and this factory sends leftover to doll-clothes production. Most of re-seconds’ garments are made in what is called the sample room, where each seamstress is better than what they are in a big production. Therefore, they can sew a variety of processes. Usually in a big sewing room, one person sews the same stitched over and over again, and then passes the garment along.

The situation here was calm and orderly, Sara observed. There were good routines and breaks, as well as proper light and ventilation, and both men and women worked quietly side by side.

15.06.01 sewing clothes

indlæg5TRANSPORT

Herefter pakkes og sendes tøjet med skib til Danmark, hvor det ender på lager hos re-sources og sendes ud til butikker og til web-kunder. Der er faktisk en sidste proces som er ganske menneske krævende, og det er den at få det leveret til dig. Uanset om du køber i en butik eller over nettet er der faktisk mennesker i Danmark, som også skal leve af at levere den service. Det synes jeg er værd at overveje næste gang man leder efter den billigste forsendelses løsning. For det dur ikke at vi gerne vil have ordentlige arbejdsvilkår i udlandet, men ikke vil betale for den sidste del af turen.

Then the garments are packed and shipped to Denmark, where it ends in stock at re-sources and distributed to stores and web customers. There is actually a last process which is quite labour-consuming, and it is to have it delivered to you. Whether you buy in a store or over the Internet there are actually people in Denmark (or wherever you are), who also live by providing the service. I think that this is worth considering next time you’re looking for the cheapest shipping option. For it will not do that we want decent working conditions and wages abroad, but will not pay for the last part of the trip.

Jeg håber du får noget ud af denne gennemgang: Jeg synes altid det er mega spændende at vide præcis hvordan ting er lavet, men det er jo ikke sikkert at du er enig 😉

johanne

Jeg blogger om mode og bæredygtighed.

All stories by : johanne
5 kommentarer
 • Hej Johanne:)
  Spændende blok – god vinkel på tøj og forbrug. Også velegnet til undervisning på International Linje, Arden Skole.
  Hilsen
  Anna-Birthe

  • Dansklæreren vil gerne rette blok til blog. Ups

  • Hej Anna-Birthe
   Det ville kun gøre mig utrolig stolt hvis I brugte det i undervisningen på Arden Skole 🙂 Jeg synes blot at det er et emne som så mange så muligt burde have kendskab til.

 • Super spændende og virkelig informativt! Jeg er helt overrasket over hvor mange led jeg egentlig aldrig har spekuleret over 🙂

  • @Carina – jeg er glad for at du kunne bruge det 🙂 Der er utrolig mange mennesker og led involveret i produktionen. Og det kan blive endnu mere kompliceret hvis hver led foregår i hver sit land.